İçeriğe geç

Yolda Para Bulma Duası

Dinimizde kul hakkı çok ama çok önemli bir boyuttur. Rabbimiz tüm günahları yüce merhameti ile affedebilir lakin kul hakkına bir çözüm yoktur. Bu nedenle bizlere düşen, üzerimizde kul hakkı olmadan Hakka kavuşmaktır.

Son günlerde edilen duaların dahi dijital bir boyut kazanmasından dolayı internet üzerinden birçok konuda dualar ile karşılaşmaktayız. Bunlardan birisi de, yolda para bulma duasıdır. Belirtmeliyiz ki, yolda para bulma duası diye bir şey yoktur. Yolda bulduğunuz parayı harcamak helal değildir, haramdır. Dolayısı ile dinimizde haram para kazanmak için edilebilecek bir dua olduğu düşünülemez.

KAYIP PARA BULMA DUASI

 

Yolda para bulmak amacı ile dua ediyorsanız, acilen paraya ihtiyacınız vardır. Bakın, bu konuda dualarımız var. Hemen para kazanmak için, kazandığınız parayı bereketlendirmek için, borçlarınızın ödenmesi ve en önemlisi giriştiğiniz işlerin başarıyla nihayete ermesi için dualar mevcuttur. Bu nedenle para ihtiyacınız olduğunda, bu dualara başvurmanız çok daha sağlıklıdır. Yine de yerde para bulursanız, bu paranın sizin imtihanınız olduğunu unutmayın. Yerde bulunan para müsait bir yere kaldırılmalı ya da bölgedeki ilgili birime teslim edilmelidir. Eğer parayı aldıysanız ve teslim edecek bir yer bulamadıysanız da, paranın sizde olduğunu beyan edip, bu parayı 1 yıl boyunca kuruşuna dahi dokunmadan saklamalısınız. Bu şartlar altında eğer para sahibi size ulaşmazsa ancak o zaman o para size helal olacaktır. Tabii gerçekten bu paraya ihtiyacınız varsa. Eğer bu paraya ihtiyacınız yoksa sadaka niyetine yardıma muhtaç birilerine yardım etmelisiniz.

Hemen Para Kazanmak İçin Okunacak Dualar

 • “Ya Rahman Ya Rahim Ya Fettahu Ya Vehhab İfteh Li Kulubi Verzukni Bi La Te’ab.”

21 gün boyunca belirteceğimiz duayı akşam namazından sonra 70 defadan az olmamak üzere okursanız, kısa süre içerisinde beklemediğiniz bir para gelir.

 • “Allahumme innî es’elüke fethammübîne, ve nasran azîze ve safhan cemîle, bi hurmeti Fâtihatin, fütûhâtin, meftûhâtin, min ilmi ümmil kitêbi li dîniyyetin, ıttılâiyyetin alâ usûlihe fil ğaybi, Allâhu latîfun bi ibâdih. Yerzuku men yeşe’ ve hüvel kaviyyül azîz”

Bu duayı gönülden 100 defa okuyan kişi, hiç ummadığı bir yerden para kazanır.

 • “Yâ Hâdiyel mudilîne, ve yâ Râhimel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirine, irham abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecma’ine, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmin, yâ Rabbel âlemine, velhamdülillâhi rabbil âlemine.”

Bu duayı okuyan kişinin rızkı bir anda artar ve bereketlenir.

 • “Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile,bi hurmeti katebi,Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.”

Bu duayı 7 gün boyunca günde 41 defa okursanız, kısa süre içerisinde para sahibi olursunuz.

 • “Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in’ dallahil islam, ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe’innallahe seriul hisâb”

Bu duayı para gelene dek, her gün 15 defa okumalısınız.  Her gün okunduğu takdirde çok kısa bir süre içerisinde ihtiyacınızdan da çok para kazanırsınız.

Hemen Para Kazanmak İçin Yapılması Gerekenler

Bu duaları okumak elbette hemen para kazanmak için yeterli değildir. Dinimizde duaların gerçekten de çok büyük kuvveti ve etkisi vardır fakat bu duaların işe yaraması için sizin de özveride bulunmanız gerekmektedir.

 • Gusül abdestiniz olmadan dolaşmamalısınız. Mümkünse bu duaları da abdestli vaziyette okumalısınız.
 • Haram para ve haram maldan uzak durmalısınız. Aynı şekilde kazandığınız parayı da helal yollardan, alnınızın teri ile kazanmalısınız.
 • Nefsinize hâkim olmalı, olabildiğince günahlardan sakınmalısınız. Düşüncelerinizi bile kötülükten uzak tutmalısınız.
 • Kazancınızın zekatını vermeli, mümkün olduğunca diğer insanlara da yardımcı olmalısınız.
 • Cimrilikten ve tembellikten sakınmalısınız. İşinizi savsaklamamalı, elinizden gelen gayreti göstermelisiniz.
 • Besmele-i Şerif’i kendinize adet edinmeli, her işe başlamadan önce okumalısınız.

Tüm bunlar zaten günlük hayatınızda olması gereken, dikkat etmeniz gereken hususlardır. Kısaca dinimize uygun olarak yaşadığınız sürece, dualarınızın hayırlısıyla yerine ulaşacaktır.

Duanı EKLE ve Hayırlı Dualara AMİN de!
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir