İçeriğe geç

Acil Para Duası

Yıllardır kullandığımız dua kitaplarında, birçok sorun karşısında okunabilecek dualar yer almaktadır. Para ve maddiyat ile ilgili konular da, yine dua kitaplarının vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir. Günümüz teknolojisini göz önüne aldığımızda artık bu dualara ulaşmak birkaç kat daha kolaylaşmıştır.

Hem internet hem de akıllı cep telefonlarımız üzerinden yararlanabileceğimiz uygulamalar, bizleri dua âlemine daha da yaklaştırmaktadır. Bu nedenle hem dileklerimiz için yapmamız gerekenler hem de ne şekilde uygulamalar olması gerektiği gibi tüm konular, basitçe bizlere ulaşır.Günümüzün bizlere sunduğu bu fırsatı gerçekten avantaja çevirmek bizlerin ellerindedir. Dualara ulaşmak bu kadar kolay olduğu için, gerekli olan tek şey gereken sabrı ve azmi göstermek ve bu duaları da içimizde hissederek okumaktır.

İhtiyaç duyduğunuz parayı acil olarak bulmak için, şu duaları okuyabilirsiniz.

  • “Ya Rahman Ya Rahim Ya Fettahu Ya Vehhab İfteh Li Kulubi Verzukni Bi La Te’ab“

Bu duanın tamı tamına 21 gün boyunca okunması gerekmektedir. İhtiyaç duyduğunuz paranın aciliyetine göre her akşam, akşam namazınızı kıldıktan sonra 70 defa okuyabilirsiniz. Böylece hemen para sahibi olursunuz.

  • “Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.”

Anlamı: “Allah’ım! Üzüntülerim ve kederlerimden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten, acizlikten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım.

Bu duanın herhangi bir usulü bulunmamaktadır. Dilediğiniz an, içiniz sıkıldığında, kendinizi umutsuz hissettiğinizde dahi, bu duayı okuyarak isteklerinizi içinizden geçirebilirsiniz. ,

  • “Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in’ dallahil islam, ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe’innallahe seriul hisâb”

Bu dua her dua kitabında karşılaşabileceğiniz, gelenekselleşmiş bir duadır. Niyetiniz temiz olduktan sonra, gereken azmi gösterdikten sonra, bu duanın faydası olmadığı görülmemiştir. Bu dua her gün 15 defa, gerçekten içten bir şekilde okunmalıdır. Bu duayı okuyanın rızkı artar, kazancı bereketlenir, parası kolay kolay bitmez. Ayrıca kısa bir süre içerisinde çok daha fazla kazanç sağlanır.

  • “Ya Acibessaneyiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihi ve yagıyasî inde küllî kürbetin ve mucîbî inde külli davetin ve meazî inde külli şiddetin ve recaî hine tengatiû hîletî”

Bu duanın ismi El Acib duasıdır. El Acib aynı zamanda Allah’ın isimlerinden biridir. Bu nedenle okunabilecek en etkili dualardandır. Bu zikri her aklınıza geldiğinde, her istediğinizde dile getirebilirsiniz. Duayı da aynı şekilde gönlünüz dur diyene dek okuyunuz.

  • “Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.”

Acil paraya ihtiyacı olanların her istediklerinde, her düşündüklerinde okuyabilecekleri dualardan biri de bu duadır. Etkili bir dua olması nedeniyle herhangi bir usul şerhi de bulunmamaktadır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar okuyabileceğiniz bir duadır.

Bu Dualar Okunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Hepimizin de bildiği gibi dinimiz bir hoşgörü dinidir. Dolayısıyla herhangi bir konuda zorlama olması da söz konusu olamaz. Bu nedenle bu duaların her birinin içinizden gelmesi, kalbinizden dökülmesi gerekmektedir.
  • Aynı zamanda dinimizde belli kazançlar haram sayılmıştır. Haram sayılan işlerden kazanılan paranın bir bereketi olmayacaktır. Dolayısıyla haram yoldan elde etmeyi planladığınız bir kazanç için, bu temiz duaları kullanmanın hayrı olmayacaktır.
  • Farkındaysanız bazı duaların okunması için namaz şartı vardır. Bu şartın yerine getirilmesi gerekir. Aynı zamanda mümkün olduğunca, fırsatınız olduğunca namaz kılmak ve Allah’ın huzuruna çıkıp, gönlünüzden geldiğince dua etmekte önemlidir. Yani illa önerilen bir duayı etmenize gerek yoktur.
  • Bu duaların ardından maddi gücünüz kuvvetlenecektir. Bu gücünüzü yine haram şeylere harcamamalısınız.
  • Duaları okurken şart olsun ya da olmasın fırsatınız varsa abdest almaya çalışın. Hatta mümkün olduğunca abdestsiz dolaşmamaya çalışın.

Aslında sizlere dikkat etmeniz için verdiğimiz tavsiyelerin tümü, basit bir akıl yürütme ile ulaşılabilecek sonuçlardır. Tüm bunlara dikkat ederek ettiğiniz temiz dualar, yerine ulaşacaktır.

Denenmiş Para Getiren Dualar

Birçoğumuz Arapça bilmediğimiz için, okunuşu  yazılan fakat anlamına yer verilmeyen dualara çok güvenemiyoruz. Dolayısıyla hem okunuşuna bakıyoruz, hem anlamını okuyoruz hem de daha önce denenmiş mi diye araştırmalar yapıyoruz. Bilmediğimiz her konuda uygulamamamız gereken süreçte tam olarak budur. Zira Arapça bilmediğimiz için okurken yapılan yanlışlar dahi, duamızın çok farklı anlamlara gelmesine neden olabilmektedir.

Eskiden sıkça kullandığımız dua kitaplarının içerisinde yer alan dualar, genellikle denenmiş, sonuç alınmış ve uygulanmış dualardır. Bu yazımızda sizler ile paylaşacağımız dualar da, bu kitaplardan alınmış, sizler için araştırılmış dualardır.

Günümüzün en önemli sorunlarından biri paradır. Dolayısıyla sıklıkla aradığımız, kullandığımız dualar da para, rızık ve bereket üzerinde dönmektedir. Bu yazımızda sizlere kısa süre içerisinde para getiren denenmiş duaları anlatacağız. Eğer sizlerin de maddi sıkıntılarınız varsa, acilen paraya ihtiyaç duyuyorsanız, yazımızda yer vereceğimiz duaları kullanabilirsiniz. Bu dualar hem çok etkili hem de çok bilindik dualardır.

Vakıa Suresi

Bu sure yoksulluk çeken her ailenin baş tacı etmesi gereken surelerden biridir. Zira bu sureyi her gün okuyan kişiler hayatları boyunca maddi sıkıntılar yaşamazlar. Bu duanın hikmeti çok fazladır. Hem dikkat ile hem de yürekten okunması gereken bir duadır. Çok uzun bir sure olmasından dolayı gerçekten de zahmetlidir. Her güzel şeyin bir çabası olması gerektiği gibi, bu mucizevi surenin etkisi için de bir zahmet harcanması gerekmektedir.

Bu dua yalnızca para istemek için değil, sağlık, sıhhat veya başka dilekler için de okunabilecek bir duadır. Hatta yazılıp evin bir köşesine de asılabilir. Bu faziletli dua, hayatımızda  sürekli olması gereken, okunması ihmal edilmemesi gereken bir duadır. Sizler de bu duayı yakınlarınıza önerin, tavsiye edin. Zira bu da bereketi ve rızkı arttırır.

İstiğfar Duası

İstiğfar Duası, bir tövbe duasıdır. Tövbe etmek, rızkı çoğaltır. Câfer-i Sadık Hazretleri şöyle buyurdular: “Kimin rızkı azaldıysa, daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın.” Bu nedenle bu dua da oldukça önemlidir. Hayatımızda her an kullanacağımız bir duadır. Bu nedenle bu duayı da okurken niyetiniz para gelmesi değil, Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. Allah rızası ile bu duayı okuyarak, içinizden geldiği şekilde dileklerinizi O’na iletin. Bir tövbe duası olduğundan dolayı, bu duayı okuduktan sonra hareketlerinizi düzeltin ve günah olduğuna inandığınız davranışlardan muhakkak sakının.

Duanın Okunuşu: “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Duanın Anlamı: Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul et. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkân verme, Ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

Bu duanın ardından Amentü Duası okunmalıdır.

Amentü Duasının Okunuşu: “Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

Amentü Duasının Anlamı: Ben Allâh-ü Te’âlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allâh-ü Te’âlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve peygamberidir.

Amennerrasulü Duası

Denenmiş para getiren dua denildiğinde akla gelen dualardan bir diğeri de, Amennerrasulü Duasıdır. Bu dua her bakımdan bir Müslümanın bilmesi ve okuması gereken bir duadır. Parasını arttırmak, zengin olmak isteyen kişi ilk gün başarabildiği kadar çok bu duayı okumalıdır. İkinci gün okunmaz, üçüncü gün yeniden okunmaya başlar. Belli bir sayısı yoktur ama bu şekilde yedi güne tamamlanıncaya dek, sürekli okunmalıdır. Yalnızca para ve zenginlik için değil, sağlık için de, günahlardan korunmak için de okunabilecek bir duadır.

Duanın Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Duanın Anlamı: O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et.

Tüm bu duaların ancak ve ancak temiz kalp ve iyi niyet ile okunması gerektiğini de lütfen unutmayın. Allah dilediğine verir ve dilediğinden de alır. Dualar kıblemizdir fakat davranışlar aslımızdır. Kalbimiz ve temizliğimiz hakikatimizdir. Rabbimiz herkesin içini de duasını da niyetini de bilir. Yeter ki, niyetimizde temiz olalım, isteklerimizde samimi olalım ve gerçekten elimizden geleni yaptıktan sonra Rabbimize bırakalım. Bizler gerekeni yapmadan tevekkül edemeyiz. Bu nedenle gayretimizi gösterdikten sonra ettiğimiz her dua, hayra açılır.

 

Duanı EKLE ve Hayırlı Dualara AMİN de!