İçeriğe geç

Rızkın Artması İçin Salavat

Salavat getirmenin dinimizde ayrı bir önemi vardır. Genellikle Müslümanlar salavat getirmeyi adet haline getirir ve dillerinden düşürmezler. Zira salavat getirmenin faydaları ve mucizeleri herkesçe bilinmektedir. Fakat bilinmeyen şudur ki, salavatında çeşitleri vardır ve belli nedenler ile okunabilir.

Rızkınızı açmak istediğiniz zaman başvurabileceğiniz dualar ve Esmalar elbette ki vardır. Fakat bu amaç ile okunabilecek salavatlar da vardır. Bu salavatlar bulunmalı, çıkarılmalı ve adabı ile okunmalıdır. Rızkınızın açılmasını istiyorsanız, sizler ile paylaşacağımız bu salavatlara kulak kabartın ve bu salavatlara hayatınızda yer verin.

  • Allahumme salli ala muhammedinin nebiyyin adede men sallallahu aleyhi minel ahyari. Ve adede men lem yusalli aleyhi minel esrari. Ve adede kataratil. Emrati adede evraki es.ari. Ve adede enfasil müstağfirine bil eshar. Ve adede ma kane ve ma yeküne ila yevmil haşari vel kahhari. Ve salli aleyhima tekakbelleylü vennahariü. Ve salli aleyhi muhtele felmelevanü . Ve teakalel ferdadanu. Ve adede emvacil hibari. Ve adeder rimali ve kıfarı beliğ ruhehu ve ervaha ehli beytihi minnettehiyyete Vetteslime ve ala cemiil enbiyai. Vel mürselin. Velhamdulillahi rabbil alemine. Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin bi adedi külli zerretin elfe elfe merretin. Allahumme salli ala muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbul melaiketi ver ruhi rabbiğfir verham ve tecavez amma ta lannü inneke entelleazzül ekremü.

Her beş vakit namazının ardından 1 kez okumanız gereken bir Salavat-ı Şerifedir. Bu Salavatı her namaz sonrasında okuyan kişilerin hem malına hem rızkına hem de ömrüne bereket gelir. Kişinin rızkı artmaya başlar.

  • “Es-salâtü ve’s-selâmü aleyke bi adedi ilmillah.Ve alâ âlike yâ RasûlAllah,ağnini bi-lûtfike bi-izzetillah.”

Rızkın artması için okunan en bilindik salavattır. Bu salavatı her gün hem sabah hem de akşam 500 kez okumanız gerekir. Bu salavatı günde toplam 1000 kez okuyan kişinin rızkı artmaya başlar. Allahu Teâla bu kişinin rızkına bereket verir.

  • Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin. El Fâtihil Hâtimir rasûlil kâmilirrahmetişşâmili ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ehbâbihi adede mağlûmâtillâhi bidevâmillâhi salâten tükûnü leke yâ rabbenâ rızâen velihakkıhi edâen veeselüke bihi minerrafîki ehsenehü veminettarîkı eshelehü veminel ilmi enfeahü veminel ameli eslehahü veminel mekâni efsehahü veminel ayşi ergadehü veminerrızkı etyebehü veevseahü.


Anlamı: Allah’ım! Rahmeti her tarafı kapsayan, kaplayan, kâmil insan olan, Risâlet görevi olan son elçi olan ve (kalpleri) açan Efendimiz Muhammed’e ve onun âline, ashabına ve sevdiklerine Hak Teâlâ’nın (mülkü) devamınca, Hak Teâlâ’nın ilmi adedince salatü selam eyle. Öyle bir salavat ki sen razı ve Muhammedin şanına yakışır olsun! Yarabbi! Efendimiz Muhammed adına senden niyaz ediyorum; Arkadaşın en iyisini, yolun en kolayını, ilmin en faydalısını, amelin en sağlamını, mekânın en genişini, hayatın en huzurlusunu ve rızkın en temizini ver bana!

  • Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Anlamı: Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (S.A.V)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşküllerimi bu salavat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.

  • Allahumme salli ve sellim efdale salâtike ve evfâ selâmike salâten ve selâmen yetenezzelâni min ufuki kunhi bâtıni’zâtî ilâ feleki semâi mezâhiri’l-esmâi ve’s-sıfâti ve yertekiyâni inde sidreti munteha’l-ârifine ilâ merkezi celâlî’n-nûri’l-mubîn alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasûlike ilmi yakîni’l-ulemâi’r-rabbâniyyîn ve ayni yakîni’l-hulefâi’r-râşidîn ve hakki yakîni’l-enbiyâi’l-mukerramîn ellezî tâhet fî envâri celâlîhi ulû’l-azmi mine’l-murselîn ve tahayyerat fî derki hakâikihi uzemâi melâiketi’l-muheyminîne’l-munezzeli aleyhi fi’l-kur’âni’l-azîm bilisânin arabiyyin mubîn lekad mennallâhu ale’l-mu’minîne iz bease fîhim rasûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve in kânu min kablu lefî dalâlin mubîn.

En büyük salavat anlamına gelmektedir. Namazların ardından 1 kez okunması gerekir. Bu salavatı okuyan kişi fakirlik çekmez, yokluk görmez. Bir anda rızkı artar. Çok fazileti olan bir salavattır. Birden fazla faydası ve gözle görünür etkisi vardır.  Bu nedenle hayatımızda her zaman yer alması gereken önemli bir salavattır.

  • Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

Bu salavatın her gün 41 kez okunması gerekmektedir. Kişi bu salavatı her gün beş vakit namaz sonrasında okunmayı kendisine adet edinirse, kişinin rızkı asla kesilmez. Bunu İmam Deynuri Hz. Buyurmuştur. Bu salavatı günde 41 kez okuyan kişinin rızkı bollaşır, kötülüklerden uzaklaşır, bağlı işi varsa açılır. Eğer günde 21 kez bu salavat okunursa, yüce Allah’ın izni ile rızkı yağmur gibi yağar.

  • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih.

Bu salavat kişinin hem dünyada hem de ahirette rızkının açılmasına vesile olur. Bu nedenle önemli salavatlardan biridir. Aynı zamanda 313 kez okuyan kişinin varsa borçları da son bulur. Seyyid Ahmed Savi Hazretleri şöyle buyurur: “Bu salavatın fazileti öyle çoktur ki, sevabını melekler yazmak ile bitiremezler.”

Tüm bu salavatların ortak tesirleri rızkın artması ve bereketlenmesidir. Elbette günlük hayatımızda da evimizin bereketini koruyacak önlemler alarak, bu salavatları getirmeli, Esmalar zikretmeli ve dualar etmeliyiz. Bilindiği gibi güneş doğarken 1 kez Euzu Besmele, 300 kez Besmele ve 100 kez de Salavat-ı Şerife okumak, kişiye ummadığı yerden rızık getirir, rızık kapılarını açar ve kişi kısa süre içerisinde zenginleşir. Bu duaların ve salavatların gücü gerçekten yadsınamayacak ölçüdedir. Bu nedenle eğer Arapça biliyorsanız, bu salavatları Arapçadan okumanız daha yararlı olacaktır. Eğer bilmiyorsanız da okunuşlarına dikkatlice bakmalı ve doğru biçimde okumaya çalışmalısınız. Bu sayede Allah’ın izni ile rızkınız artacak, yokluk ile sınavınız sona erecektir.

Duanı EKLE ve Hayırlı Dualara AMİN de!
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir