İçeriğe geç

Karınca Duası İle Gelen Bereket

Bilindiği üzere karınca duası bereket için okunmaktadır. Evinizin bereketini arttırmak amacı ile evinize Karınca Duası asabilirsiniz.  Son alternatifiniz de pirinç tanesine bu duayı okumaktır. Karınca Duasını beş adet pirincin üzerine okursanız evinizin bereketi bir anda artacaktır.

Karınca Duasının Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca Duasının Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Karınca Duasının Öyküsü

Hz. Süleyman (radıyallahu anh) hayvanlar ile konuşabilmek gibi bir yeteneğe sahipti. Bu özelliği herkesçe bilinmektedir. Bir gün bir kıtlık dönemi yaşanır. Eskiden böyle kıtlık dönemlerinde yağmur yağması amacı ile dua edilirdi. Filmlere bile konu olan bu yağmur duasını hep birlikte etmek isteyen topluluk ile birlikte Hz. Süleyman’da şehrin dışına doğru yola çıkar. Yolda bir tane karıncanın sırtüstü vaziyette yattığını, ayaklarını göğe doğru yükseltip çırpınarak dua ettiğini görür. Hz. Süleyman karıncanın duasını duymak ister ve dinler. Karınca şunları söylemektedir: “Allah’ım bizi Sen var ettin. Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.”

Bu duayı duyan Hz. Süleyman’ın (radıyallahu anh) gözleri yaşarır, duygulanır. Bu sırada Cebrail gelir ve ona, karıncanın duasının kabul edildiğini müjdeler. Hz. Süleyman (radıyallahu anh) bu haber üzerine iyice coşkunluk yaşar ve ağlamaya başlar. Bunun üzerine Hz. Süleyman (radıyallahu anh) yanındaki topluluğa döner ve şu sözleri söyler: “Dönün. Siz başkasının duası ile sulanacaksınız.”

İşte bu hikmetli duanın hikâyesi budur. Buradan kendi payımıza olan dersi de almayı ihmal etmemeliyiz.

Karınca Duasının Hikmetleri

  • Bereket Duası olarak da anılan Karınca Duası, asırlardan beri bereket amacı ile okunmaktadır. Hikâyesinden de anlaşılacağı üzere bolluğu ve bereketi temsil eden bir duadır. Her kim ki bu duanın Arapça yazılı halini dükkânına, evine ya da bereketin bol olmasını istediği yere asarsa, o kişinin kazancı bereketlenecek, elindeki her ne ise bol bol yetecektir.
  • Bir esnafsanız ve satılmayan mallarınız varsa, Bereket Duasını satılmayan bu malların üzerine olacak şekilde 7 kez okursanız, elinizde kalan bu mallar satılacaktır.
  • Bereket duası dediğimiz için sadece maddi anlamda bir bereket anlamamalısınız. Aynı zamanda manevi dünyanızda da bolluk yaşamanıza neden olabilecek bir duadır. Belayı def eder, manevi dünyanızı aydınlatır.
  • Karınca Duasını okuyan kişi kendisine güvenli bir kimse olmasa bile dışarıdan özgüvenli durur. Her hali diğer insanlara güven teşkil eder. Aynı zamanda oldukça da saygıdeğer bir görüntü elde eder.
  • Karınca Duasını sürekli okuyan kişinin yüzü nurludur. Kim ile karşılaşırsa karşılaşsın, karşısındaki kişi ona önyargılı olamaz. Her daim sempatik görünür.
  • Bu duayı okuyan kişi ile kimse rekabet etmez. Bu kişi ile rekabetten kaçınırlar.
  • Çevrenizde sevilen ve sayılan bir insan haline gelmenize neden olur.
  • Bir esnafsanız, size gelen müşterilerin tümü, dükkânınıza gelmekten mutluluk duyar ve seve seve alışveriş yaparlar.
  • Size haksızlık eden, arkanızdan konuşan tüm insanların vicdani duyguları kabarır ve size yaptıkları haksızlığı fark ederler. Sizin hakkınızda yaptıkları tüm haksızlıklardan pişmanlık duyarlar.
  • Karınca Duası hususi bir duadır ve bu duayı okumak sizlere sevap kazandıracaktır. Elbette Allah rızası ile okumak kaydı ile.
Duanı EKLE ve Hayırlı Dualara AMİN de!
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir