İçeriğe geç

Hemen Para Getiren Dua

Bilindiği üzere yılın başında belirlenen asgari ücret, yüksek bir artışa sahne olmadı. Aslında bu durum beklenen bir şeydi. Çünkü bir anda her şeyin ücreti artmayacağı gibi, işçiye verilecek ücrette artmayacaktır. Asgari ücretin çok yüksek olmaması dolayısı ile ülkemizde birçok aile geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. Yani zamanında gerekli sebepler ile alınmış borçlarını kapatmak ve artık temize çıkmak için çalışıyor.

Hatta kelimenin tam anlamı ile birçok aile bırakın borcunun anaparasını ödemeyi, halen faizler için çalışıyor. Hal böyle olunca ek işler aranıyor, tasarruflar ve yatırımlar değerlendirilmeye çalışılıyor. Bir diğer taraftan baktığımızda da aileler çocuklarının eğitimleri için veya düğünleri için masraflara girmeye hazırlanıyor. Nereden bakarsak bakalım geçim derdi hayatımızın her anını ve her yerini kaplıyor. Böyle bir durumda da gergin ve tahammülsüz bir nesil olarak hayatlarımıza devam ediyoruz.

İhtiyaçların karşılanamaması ve uğraşların boşa çıkması her insanda umutsuzluk ve mutsuzluğa neden olur. Oysa dinimiz bizler için her şeyi sunmuştur. Sadece bizim bizlere sunulan bu nimetleri bulup çıkartmamız gerekmektedir. Çalışmak istiyorsak kuvvet duaları, iç rahatlığı istiyorsak huzur duaları, para istiyorsak dilek duaları ve bunlara benzer birçok duaları ile dinimiz bizlere her anlamda destek olmaktadır. Bizlere düşen, Allah’ın yolundan ayrılmamak ve bu koşuşturmaca içinde her anlamda O’ndan yardım istemek, O’na kulluk etmek ve O’nun merhametine sığınmaktır.

Eğer sizlerin de bahsettiğimiz gibi maddi sıkıntılarınız varsa veya bu sıkıntılardan kaynaklı manevi dünyanızda sorunlar varsa, sizlerle paylaşacağımız bu dualara kulak verin. Her derdin bir dermanı vardır. Bu derman sizin içinizdedir. Allah’ın izni ile hep birlikte çözüme dualar ile kavuşacak, dualar ile buluşacağız.

Hemen Para Kazandıran Zikirler

İşe ilk olarak maddi anlamda yaşadığınız sıkıntıları gözünüzde büyütmemekle başlayın. Elbette okuyacağınız bu duaların sizlere her anlamda desteği ve yardımı olacaktır. Fakat sizler bu işe inançsız ve samimiyetsiz şekilde başlarsanız; yani olmayacağını düşünerek sadece denemek için denerseniz, bu işten bir hayır gelmesini beklemek yerinde olmayacaktır. Dinimizde en önemli şey samimiyet ve içtenliktir. Gerçekten içten edilen her duanın kabul olacağı yönünde hadisler vardır. Olmuyorsa da daha güzeli olacaktır fakat vakti vardır, denilir. Tüm bunları hayatımıza yansıttığımızda zaten gerçekten de böyle olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Gerçekten içten bir şekilde bahsedeceğimiz duaları, anlatacağımız şekilde okur ve yürekten inanırsanız, duanızın kabul olmaması, içinde bulunduğunuz maddi olanaksızlıklardan kurtulmamanız gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

 • Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in” dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba” di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yefkur bi âyatillâhi fe” innalahe seriul hisâb.

Bu dua esasen rızkın artması amacı ile okunmaktadır. En çok okunan, en çok bilinen dolayısı ile en çok denenmiş ve sonuç alınmış dualardan biridir. Tam da sizlere gerektiği gibi, acilen paraya ihtiyacı olan insanların okuduğu dualardandır. Sizlere hemen para gelmesini istiyorsanız, bu dua sizler için bulunmaz bir fırsattır. Bu dua her gün 15 kez okunmalıdır. Ve doğru biçimde okunması da son derece önemlidir.

 • Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Bu duanın ismi Amenerrasulü duasıdır. Bu dua eskiden daha çok bilinmekteydi. Dolayısı ile sizden yaşça büyük olanların hatırlayacağı dualardandır. Şu anda da sıklıkla tercih edilen, kuvvetli dualardan biridir. İnsanların korunmasını sağlayan, onlara yardımcı olan, zenginlik için okunan bir duadır. Bu özel dua insanların fakirlik gibi sorunlarına çözüm olmaktadır. İster başarı sağlamak için, ister para kazanmak için olsun, bu dua okunabilir. Her işinizin güç kısmı bu dua ile yok olur.

Bu duayı okumak istiyorsanız, ilk olarak abdest almanız gerekmektedir. Gusül abdestinizi aldıktan sonra bu duayı 41 defadan aşağı olmamak üzere dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Duanın sürekliliği önemlidir. Yani mümkün olduğunca her gün bu duayı okumaya çalışın. Zaten birkaç gün içerisinde hayatınızdaki farklılıkları ve değişimi fark edeceksiniz. Önemli din âlimleri, bu duanın en az 7 gün üst üste, her gün olmak kaydı ile okunması gerektiğini belirtmişlerdir.

 • Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.

Tez zamanda paraya ihtiyacı olanların okuyabileceği dualardan biri de, bu duadır. Elbette her dua okuyuşunuzda abdest almanız tercihiniz olmalıdır. Fakat abdest alabilecek imkânınız yoksa da, bu duayı okuyabilirsiniz. Aynı zamanda belli bir miktarda okunması gibi bir kaide de bulunmamaktadır. İstediğiniz an, istediğiniz saat, istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Bolluk, bereket için okunmaktadır.

Hemen Para Getiren Esmalar

 • Ya Ğaniyy: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, gerçek zenginliğin sahibi, zenginliğinin hududu ve ölçüsü olmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelir. Aralıksız 40 Cuma günü, Cuma namazından sonra 70 defa Allâhümme ya Ğaniyy, ya Hamid, Ya Mübdi, Ya Muîd, ya Fa’âlün limâ türîdü, ya Rahîm, ya Vedûd. Ekfinî bihelâlike anharâmike ve bitâatike an ma’siyetike ve
  bi-fadlike ammen sivâke.”
  Duasını okuyan kimse, zenginliğe sahip olur. Servet bulur. İsteği dileği her ne ise, hayırlısı ile kabul olur. Bu esmanın zikrine devam eden kimsenin dünyadaki tüm istekleri yerine gelmektedir. Aynı zamanda uygun olarak zikredilmeye devam edildiğinde, zikreden kişi her iki cihanda da zengin olmaktadır.

Hemen para gelmesi için 10 hafta süresince, aralıksız her Cuma günü 10’ar defa Ya Ganiyy Ya Muğni” esmaları okunmalıdır.

Zenginlik isteyen için dua Zenginlik isteyen 10 hafta boyunca Cuma günleri 10 defa esmalarını okumalıdır. Bu esmayı uygun şekilde okuyan ve zikreden kişilerin malları, mülkleri artar ve serveti de çoğalır.

 • Ya Kaviyy: Her şeye gücü, kudreti yeten, yorgunluğa düşmeyen, zaafa uğramayan, her şeye kadir olan, kayıtsız ve şartsız gücü ve kuvveti sonsuz olan anlamına gelmektedir. Dilediğiniz her ne olursa olsun 114 defa “Ya Kaviyy celle celâlühû” diyen kişinin dilekleri yerine gelir. Dilek ve istekleri nihayete erer. Her gün 116 defa bu zikir yerine getirilirse, kişinin çalışma gücü yani beden gücü artar. Yorgunluk gelmez. Bu zikri her gün inançla yerine getiren kimse hem maddi hem de manevi olarak altına girdiği yüklerden kurtulur. Güçlenir.
 • Ya Vehhab: Hiçbir karşılığı olmadan bolca ihsan eden, hediye ve ikramlarda bulunan, istediğine ilim, hikmet, istediğine mal mülk ve makam veren, şan şöhret ihsan eden anlamlarına gelir. Bu zikri bir kâğıda yazmak sureti ile üzerinde taşıyan kimseler kısmetli ve bol rızık sahibi olurlar. Günlük beş vakit namazını kıldıktan sonra 14 kere bu ismi zikreden kimseler, yaşamları boyunca yokluk, yoksulluk çekmezler. Allah bu kimselere mal, mülk ve dünyalık ihsan eder.
 • Ya Kerim: Cömertliği bol olan, kullarına karşılıksız veren, iyiliği ve ikramı bol olan anlamlarına gelir. Günlük beş vakit namazını kıldıktan sonra 27 kere “Ya Kerîm celle celâlühû” zikrinde bulunan kimsenin rızkı artar, giriştiği her işte başarılı olur, tez zamanda bol para kazanır. Borcu olan kimseler günde 1000 defa bu zikri yerine getirirlerse, “Ya Allah Ya Kerim” derlerse, tez zamanda borcundan kurtulurlar. Aynı şekilde uyku öncesinde bu zikri yerine getiren kimselerin fakirliği sona erer, zenginliğe kavuşurlar. “Ya-Keriymü Ya-Rahiym” sözlerini okumayı kendisine alışkanlık edinen kimseler yokluk çekmezler, malları çoğalır, paraları bereketlenir.
 • Ya Rezzak: İstediğine bol rızık veren, rızka ihtiyacı olan her şeye ve herkese rızkını veren, kullarının varlıklarını devam ettirmek için ihtiyaç duydukları her türlü nimeti veren ve son nefeslerine kadar varlıklarını sürdürmelerini sağlayan anlamlarına gelir. Özellikle borçtan kurtulmak isteyen kimseler için önemli bir esmadır. Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğarken 308 kez bu esmayı okuyan kişi, hiç beklemediği, ummadığı yerden rızıklanır. 5 gün boyunca her gün 315 kez bu esmayı okuyan kişinin maddi anlamda her dileği yerine gelir. İnnellahe hüve’r-rezzakı zü’l-Kuvveti’l-Metin.” Duasını okuyan kişi niyeti ile dua ederek, rızık sahibi olabilir.
 • Ya Fettah: Maddi ve manevi bütün kapıları açan, her türlü zorluğu çözen, kulların arasındaki her şeye hâkim olan her şeyi hikmetle açan anlamına gelir. Bu ismi zikreden kimselerin maddi kapıları açılır, tez zamanda para gelir. “Ya Fettah, Ya Rezzak” ismini birlikte okuyan kişiler, bol ve helal kazanç elde ederler.
 • Zit Tavl ( Zettavl): Çokluk, bolluk ve uzunluk sahibi, lütfu ve ihsanı sonsuz olan, sonsuz hazinelerin sahibi anlamlarına gelmektedir. Bu ismi zikreden kimseler ömürleri boyunca yokluk çekmez, geçim sıkıntısı yaşamazlar. Bu ismi bir kağıda yazıp üstünüzde taşırsanız ya da herhangi bir nesnenin üzerine kazırsanız, beklemediğiniz, ummadığınız yerlerden ummadığınız şekilde kazanç elde edersiniz. Hatta o kadar ki, elinize geçen maddi imkanların varlığına ve çokluğuna hayret edersiniz.

Tüm bu Esmaların birbirinden farklı, birbirinden mucizevi anlamları ve faydaları vardır. Yeter ki sizler günlük hayatınızdaki bu koşuşturmaca içinde ilimden uzaklaşmayın. Araştırın ve öğrenin. İnanın dualar ve özellikle de Esmalar, hayatınızdaki tüm kapıları açacak, tüm işlerinizi kolaylaştıracak güce ve etkiye sahiptirler. Allah verdiği her sıkıntının dermanını yine bu dualar arasına gizlemiştir. Bunları bulmak, yürekten bir inanç ile bunları okumak ve tevekkül etmekte bizlere kalandır.

Dua etmek elbette ki, birçok sorunun üstesinden gelmemize yardımcı olur. Fakat bu bir kolaylık ya da kısa yol gibi algılanmamalıdır. Allah tüm emekleri gören, tüm çabaların karşılığını verendir. Sizler ne kadar yüreklerinizi temiz tutar ve dileklerinize ulaşmaya çalışırken helalden ve helal yollardan uzaklaşmazsanız, o kadar hayırlı olacaktır. Kazanç elde etmek istediğinizde harcamalarınızda helale olmalıdır. Kazanç elde etmek için girdiğiniz işler, yaptığınız faaliyetler helal yollardan olmalıdır. Müslüman olarak hem kendinize hem de başkalarına faydalı olmalı, dilekleriniz ile bir başkasının zararını düşünmemelisiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun, hayra açılan tüm dualarınızı kabul etsin.

Duanı EKLE ve Hayırlı Dualara AMİN de!
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir