İçeriğe geç

Fakirlikten Kurtulma Duaları

Dinimiz öyle bir din ki, dualar yolu ile yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Yaşanan her türlü sıkıntının bir devası dualar yolu ile bulunabilir. Bu nedenle Müslümanlar bu duaları arayıp bularak ortaya çıkartmalı ve bu duaları okuyarak yaşadığı geçim sıkıntısından kurtulmalıdır.

Elbette günlük yaşamın getirdiği yorgunluk dini olarak tatmin düzeyine ulaşmamıza her zaman büyük bir engel teşkil eder. Fakat yer ve gök dua ile kurulmuştur ve zaman bile dua ile belirlenebilen bir olgudur. Düşünün ki çok uzun bir dua okuduğunuz sırada zaman çok yavaş geçer, bir anda akıp gitmez. Bu bile duaların mucizevi gücünü bizlere ifade eden bir durumdur. Zira çok kısa bir sürede dinen büyük işler başarabiliyoruz. Oysa aynı zaman belki yemek yemenize yetmeyecektir. Zaman bile dua ile bereketliyken, rızkınız nasıl bereketlenmez, rızkınız nasıl artmaz. Yeter ki sizler gönlünüzü rahat tutun ve kendinizi Allah’ın o kudretli dualarına bırakın.


BKNZZenginlik İçin Okunacak Dualar ve Esmalar


 

Sizler için fakirlikten kurtulabilmenizi sağlayacak duaları araştırdık ve bu duaları yazımızda sizlere bildireceğiz.

  • Amennerrasulü Duası. En bilindik rızık dualarından biridir. Bu duanın okunma süresi esasen yedi gündür. Fakat sizler amacınıza ulaşana dek dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Namazlardan sonra okunması tavsiye edilmektedir. Zira her duada olduğu gibi bu duada da namaz sonrası etkisi kuvvetlenecektir. Bildiğiniz gibi namaz Allah ile sizin en yakın olduğunuz andır. Dolayısıyla namaz sonrasında okunan dualar çok daha güçlüdür

Bismillahirrahmanirrahim. Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn. 

  • Tekasur Suresi. Bu duayı Çarşamba günleri 40 kez okuyan kişi, beklemediği bir şekilde rızıklanır. Hiç ummadığı, hiç beklemediği paralar gelmeye başlar ve kişi fakirlikten uzaklaşır, yokluk bilmez.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym.  Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym.

  • Şehidallahü Duası. Rızık arttırmak amacı ile okunan bu dua, yine fakirlikten kurtulmak amacı ile okunduğu bilinen en etkili dualardan biridir. Her gün okunması ve tekrarlanması gereken bir duadır. Bu duayı her gün 15 kez okuyan kişi rızık derdi çekmez, fakirlik ile uğraşmaz. Bir anda para gelir.

Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in” dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba” di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yefkur bi âyatillâhi fe” innalahe seriul hisâb.

  • Bereket Duası. Dua adından da anlaşılabileceği gibi bereketi arttırarak rızıklanmak amacı ile okunmaktadır. Bu dua yazılarak evinize de asılabilecek bir duadır. Elbette işin ehli bir kimsenin yazması gerekir. Bu duanın 100 kez okunması gerekir.

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.Es’elüke bismikel azîmil-a’zami.Enterzukanî helâlen tayyiben.Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu.Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu.Ve in kâne kâriben yessirhü.Ve in kâne kalîlen kessirhü.Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

  • Son olarak okunabilecek bir diğer dua da, Vakıa Suresidir. Bu sure o kadar etkili ve o kadar önemlidir ki, İbnu Mes’üd şöyle anlatır: Peygamber Efendimiz şöyle söyledi; “Kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona fakirlik gelmez. Her kim Vakıa Suresini her gece bir kez okumayı âdet haline getirirse, ömrü boyunca fakirlik yüzü görmez.”

Bu nedenledir ki bu dua uzundur. İlk olarak duanın anlamını okumalı sonradan duanın kendisini okumalısınız. Çünkü bir duanın anlamı bilinmeden gerçek ve temiz bir niyet ile duaya başlanamaz.

 

Duanı EKLE ve Hayırlı Dualara AMİN de!
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir