İçeriğe geç

Arabaya Ve Eve Asılacak Dualar

Rabbimiz bizlere bir mal ve mülk edinmeyi nasip ettiyse, ilk olarak bunun için şükretmesini bilmeliyiz. Şükürsüz rızık şüphesiz ki kaybolmaya yakındır. Rızkı veren de alanda Allah olduğu için, öncelikle şükretmesini unutmamalı ve kazancımızı korumak için de dualara sığınmalıyız.

Bir ev ya da araba aldığımız zaman belli sebepler ile evimize ya da aramıza dualar asabiliriz. Bu dualar bazen kaza ve belalardan korunmak için, bazen şükretmek için bazen de bolluk ve bereket için olabilir. Arabaya asılan dualar daha çok nazardan korunmak ve kazasız, belasız yolculuk etmek amacı ile asılan dualardır. Bu dualar oldukça tesirlidir.

Arabanızı kazasız belasız kullanmak amacı ile şu duaları arabanıza asabilirsiniz:

  • Ayet-el Kürsi. Bildiğiniz gibi Ayet-el Kürsi en bilinen korunma duasıdır. Bu nedenle arabaya binerken okuyabileceğiniz gibi, aracınıza da asabileceğiniz bir duadır.

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Hiçbir şey O’na gizli kalmaz. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

  • Kenz-ül Arş Duası. Bu dua ciddi manada uzun bir duadır. Fakat çeşitli yerlerde bu duanın küçültülmüş ve bir metale basılmış Arapça hali satılmaktadır. Dilerseniz bu tabletlerden satın alarak dilerseniz de kendiniz bir bilene yazdırarak bu duayı aracınızda taşıyabilirsiniz. Allah’tan af dilemek için, genişçe bir çerçevede ihtiyaçlarımızın karşılanmasını isteyen oldukça tesirli bir duadır.
  • Nazar Duası ve çeşitli Ayet-i Kerimeler de yine aracınıza asarak güvende hissedebileceğiniz dualardandır. Bildiğiniz gibi Nazar Duaları çok çeşitlidir, bu nedenle hem Peygamber Efendimizin hangi duayı okuduğunu hem de çeşitli âlimlerin hangi duaları okuduğunu belirterek sizlere birkaç örnek vereceğiz.
  • Euzu bi kelimâttillahi’t- tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin  ve min külli aynin lammeh.

Anlamı: Her türlü zarardan, şeytani şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimelerin yüzü hürmetine Allah’a sığınırım. Bu duayı Resûl-i Ekrem okumaktadır.

  • Allahümme barik fihi ve la tedarruhü.

Anlamı: Allah’ım, bunu mübarek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme. Bu duayı peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) okumaktadır.

  • Ve in yakadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z- zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.

Anlamı: Gerçekten o küfüredenler kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. ” o mutlaka  bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır. Bu dua da Kalem Suresinin ayet-i kerimeleridir (51-52). Hasan Basri Hazretleri bu duayı okumaktadır.

  • Maşallah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Anlamı: Maşallah, Allah ne güzel yapmış. Allah’tan başka kuvvet sahibi yoktur.”

  • Hûd Suresinin 41. Ayeti yazılıp arabaya asılabilir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym.

Anlamı: Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Tüm bu dualar arabaya asılabilecek ve koruma sağlayacak dualardır. Elbette çeşitli kurallara uymadan, hız sınırlarını aşarak kullanılan araçlara bu dua asıldığında kaza olmaz diyebilme ihtimali yoktur. Zira dinimizde tevekkül önemlidir. Eğer sizler aracınızın her türlü bakımını yaptırıyorsanız, gerekli dikkat ve özeni gösteriyorsanız, belirtilen kurallara uyarak aracınızı kullanıyorsanız ancak o zaman bu dualar tesirli ve etkili olacaktır. Bu şartlar altında bahsi geçen dualar aracınızda asılı ise, Rabbimizin izni ile her türlü kaza ve beladan kurtulursunuz.

Duanı EKLE ve Hayırlı Dualara AMİN de!
Tarih:Blog

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir